O nás

Projekt Matematikaza1.cz vznikl jako reakce na současnou úroveň výuky matematiky na zákadních, středních i vysokých školách. Cílem projektu je přiblížit matematiku blíže k\(\nobreakspace\)žákům a studentům a pomoci jim tento, u mnohých neoblíbený, předmět zvládnout s\(\nobreakspace\)nadhledem a lehkostí.

Projekt není určen pouze pro žáky, kteří mají s matematikou problémy. Je určen i pro ty, kteří si chtějí osvěžit své znalosti, potvrdit si správnost postupů nebo si jen procvičit danou látku.

Vydaly jsme se cestou výpočtů příkladů postupně krok za krokem od těch nejlehčích až po ty obtížné. Příklady pro vás počítají dvě úspěšné absolventky studijního programu Matematika na Univerzitě Palackého v Olomouci, Magda a Pavla.
Magda se zaměřuje na příklady pro základní a střední školy. V komentování výpočtu příkladů jí pomáhají především zkušenosti, které získala a stále získává osobním doučováním žáků a studentů.
Příklady, které se probírají především na vysokých školách, počítá Pavla. Pavla má bohaté zkušenosti s výpočty matematických příkladů všech obtížností z různých vysokých škol.