Obsah Premium účtů

Základní škola

Všechny následující kurzy máte k dispozici na celé dva měsíce.

 • algebraické vzorce
 • celá čísla
 • desetinná čísla
 • lineární rovnice základní
 • lineární rovnice se zlomky
 • slovní úlohy s lineárními rovnicemi
 • malá násobilka
 • nerovnice
 • obvody a obsahy obrazců, Pythagorova věta
 • povrch a objem hranolů, válců
 • poměr, měřítko mapy
 • převody jednotek
 • úměra, procenta
 • soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
 • soustavy rovnic – slovní úlohy
 • operace s mnohočleny I.
 • operace s mnohočleny II.
 • vyjádření neznámé ze vzorce
 • zlomky

Střední škola

Všechny následující kurzy máte k dispozici na celé tři měsíce.

 • algebraické vzorce
 • exponenciální rovnice
 • logaritmické rovnice
 • logaritmus I
 • logaritmus II
 • malá násobilka
 • matice I
 • matice II
 • obvody a obsahy obrazů, Pythagorova věta
 • popisná statistika
 • povrch a objem hranolů, válců
 • řešení pravoúhlého trojúhelníku
 • soustava lineárních rovnic o dvou neznámých
 • úprava goniometrických výrazů
 • vyjádření neznámé ze vzorce

Vysoká škola

Všechny následující kurzy máte k dispozici na celé čtyři měsíce.

 • derivace I.
 • derivace II.
 • integrály
 • matice I
 • matice II
 • popisná statistika
 • malá násobilka