Použitá literatura

Všechny příklady, které najdete na našich stránkách jsou námi vymyšlené anebo čerpáme z následujících materiálů:

– Běloun F. a kolektiv: Sbírka úloh z matematiky pro základní školy; SPN Praha, 1985

– Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium; Prometheus Praha, 2010

– Ženatá E.: Přehled učiva matematiky: pro 6.-9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia s příklady a řešením; Blug, 2010

– Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ; Prometheus Praha, 2007

– Janeček F.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy; Prometheus Praha, 2002

– Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy; Prometheus Praha 1998

– Půlpán Z., Čihák M., Trejbal J., Boušková J., Brzoňová M.: Matematika 9 pro základní školy; SPN – pedagogické nakladatelství 2010

– Půlpán Z., Čihák M., Trejbal J., Boušková J.: Matematika 8 pro základní školy; SPN – pedagogické nakladatelství 2009

×
×

Košík