Absolutní hodnota
- příklady s řešením

Exponenciální rovnice


Příklady

Jak si zobrazit řešení?

Přihlaste se ke svému účtu/zaregistrujte se. => Dobijte si peněženku minimální částkou 20 Kč. =>

Vyberte si příklad, u kterého chcete znát postup. => Klikněte na tlačítko „Zobrazit postup řešení za xx Kč“. =>

Z peněženky se odečte příslušná částka. => Postup řešení příkladů máte k dispozici 24 hodin.

1)  Vyřeš 
\(|-2-(6-7)| -2\cdot |5-4\cdot(-1)|\)

Zobrazit postup řešení zdarma

2)  Vyřeš 
a) \(|-9|+|-11|\)

b) \(|+9|+|-6|\)

c) \(|-6|+|+6|\)

3)  Vyřeš
a) \(|-14|:|+7|\)

b) \(|+8|:|-4|\)

c) \(|35|:|-5|\)

4)  Vyřeš
a) \(|5|+|-4|\)

b) \(|-5+4|\)

c) \(|-6-(-3)|\)

5)  Vyřeš 
a) \(1-|2-3|\)

b) \(-7\cdot|-3|\)

c) \(|-42:(3-10)|\)

6)  Vyřeš 
a) \(|5-8|-|1-10|\)

b) \(|-2-2|\cdot (-6-2)\)

7)  Vyřeš

a) \( -54:(-4-|-5|)\)

b) \( |-2-|1-5||\)

8)  Vyřeš
a) \(3\cdot|-|3-1|+1|\)

b) \(|-4|-|-7|+6\cdot|-3+1|\)

9)  Vyřeš
a) \(2\cdot|3-8|-|-4|+3\cdot|-8+10|\)

b) \(-2\cdot|4-7|+3\cdot|-1|-1\cdot|3+5|\)

10)  Vyřeš
\(||5-9|-|-3||-4\cdot||8-3|+(-1)|\)

11)  Vyřeš
\(\dfrac{|12-15|}{5\cdot|-2|}+\dfrac{|-1|}{3}+\Bigg|\dfrac{2\cdot(2-3)}{-6+9}\Bigg|\)