Příklady k procvičování

Příklady

Číselné výpočty

Lineární rovnice

Převody jednotek

Rovnice s neznámou ve jmenovateli