Algebraické vzorce Začít procvičovat Algebraické vzorce Začít procvičovat Algebraické vzorce jsou velmi důležité pro výpočty, se kterými se budete během dalšího studia setkávat.Jakmile se je ve škole naučíte, je třeba jich v příkladech hledat. Budou tam.V poslední době se mi často stává, že žáci/studenti sice vzorce umí a když ví, že počítáme pomocí těchto vzorců, […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.