Algebraické vzorce
- příklady s řešením

Algebraické vzorce


Příklady

Jak si zobrazit řešení?

Přihlaste se ke svému účtu/zaregistrujte se. => Dobijte si peněženku minimální částkou 20 Kč. =>

Vyberte si příklad, u kterého chcete znát postup. => Klikněte na tlačítko „Zobrazit postup řešení za xx Kč“. =>

Z peněženky se odečte příslušná částka. => Postup řešení příkladů máte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu.

1)   Vypočítej \((x-2)^2+(2x+3)^2\)

Zobrazit postup řešení zdarma

2)   Vypočítej \((2y-5)^2-(y+6)^2\)

3)   Vypočítej \((z+2y)^2 -(z-3y)(z+3y)\)

4)   Vypočítej \(2(y-4)^2+3(x-2y)^2\)

5)   Vypočítej \(4(x-4)(x+4)\)

6)   Vypočítej \(3(z^2-4z)+(2z-3)^2\)

7)   Vypočítej \(8y^2-4y^3-y(2y+4)^2\)

8)   Vypočítej \((z-16)(z+16)-z^2\)

9)   Vypočítej \((2z-3)(2z+3)+z(2z+3)\)

10)   Vypočítej \((x+4)^2-(2x+3)^2-(3+4x)^2\)

11)   Rozlož na součin \(m^3-4m\)

12)   Rozlož na součin \(3x^2-18x+27\)

13)   Rozlož na součin \(x^4-3x^2+6-(x^4+x^2-10)\)

14)   Rozlož na součin \(16x^3y^2-48x^2y^3+36xy^4\)

15)   Rozlož na součin \(16m^8-n^8\)

16)   Rozlož na součin \(x^2+2xy+y^2\)

17)   Rozlož na součin \(c^2+2cd+d^2\)

18)   Rozlož na součin \(a^2+10a+25\)

19)   Rozlož na součin \(16s^2-8s+1\)

20)   Rozlož na součin \(4z^2-4z+1\)

21)   Rozlož na součin \(1-2a+a^2\)

22)   Rozlož na součin \(4c^2-8c+4\)

23)   Rozlož na součin \(49-14ab+a^2b^2\)