Celá čísla Začít procvičovat Celá čísla Začít procvičovat Úvod Při výpočtech s celými čísly musíme dávat pozor nejen na znaménka, ale musíme také dodržovat pořadí výpočtů.Co má přednost?1. umocnění/odmocnění2. závorka (v případě více závorek postupujeme od vnitřích po vnější)3. násobení/dělení4. sčítání/odčítání Komentované příklady 1)   Vypočítej:\([7-3^2+15:5-(1+2\cdot 3)]+1\) Zobrazit řešení V zadání máme závorku, násobení, dělení […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.