Příklady

1)   Vypočítej \(20\cdot(30-20\cdot3)-700\)

2)   Vypočítej \(20-3\cdot(30-30:2)\)

3)   Vypočítej \(5+3\cdot(-2)-(5+2:2)\)

4)   Vypočítej \(-3\cdot 4+2\cdot(-4)\)

5)   Vypočítej \(-(-2)\cdot3+5\cdot(-2\cdot0+3\cdot2)\)

6)   Vypočítej \(8\cdot3-4\cdot(2+3\cdot2-4\cdot1)\)

7)   Vypočítej \(64:8\cdot2-25:(5\cdot0-5\cdot1)\)

8)   Vypočítej \(-3\cdot(5+2\cdot0)\)

9)   Vypočítej \(5\cdot[3-2\cdot(3-4)]\)

10)   Vypočítej \(3\cdot(2+6-8\cdot0+6\cdot2)\)

11)   Vypočítej \(8+2\cdot(3+6\cdot2-3\cdot5)\)

12)   Vypočítej \(25:5-(3+8-6)\)

13)   Vypočítej \(81:9\cdot3-25:5\cdot2\)

14)   Vypočítej \(5\cdot(2+3\cdot0-6\cdot4)\)

15)   Vypočítej \(-3\cdot(2+3\cdot(-1)+8)\)

16)   Vypočítej \(4\cdot[1-2\cdot(4-5\cdot0-8\cdot1)]\)

17)   Vypočítej \(3+(9\cdot5-81:9)\)

18)   Vypočítej \( 5\cdot(3-5\cdot0+2)\)

19)   Vypočítej \( 4-(2+5)\cdot3\)

20)   Vypočítej \( 3\cdot(5-2\cdot2)-4\cdot(2-3)\)

21)   Vypočítej \( (-3)\cdot(8)+24:(-8)\)

22)   Vypočítej \( (-5)\cdot(-2)-3\cdot(2+5)\)

23)   Vypočítej \( 5+3\cdot(2+3\cdot0-2\cdot4)\)

24)   Vypočítej \( -5+6-(8\cdot2+5\cdot4)\)

25)   Vypočítej \( -2\cdot(8:4+2\cdot3-77:7)\)

26)   Vypočítej \( 2-6\cdot(2-3\cdot0+5:5)\)

27)   Vypočítej \( -5+8-3\cdot2+11\cdot3-54:9\)

28)   Vypočítej \( 17^2+4^2\)

29)   Vypočítej \(18^2-4\)

30)   Vypočítej \([2^2-(6-4)^2+15^2]\)

31)   Vypočítej \(\sqrt{(-3)^2\cdot4^2}\)

32)   Vypočítej \((-4)^2-4^2+2^2\cdot(-2)^2\)

33)   Vypočítej \(1^2\cdot[-2^2+4^2-16^2]\)

34)   Vypočítej \(225:15^2\)

35)   Vypočítej \(9\cdot 11^2\)

36)   Vypočítej \(-6^2:9+12^2:12\)

37)   Vypočítej \(196-13^2+5^2\cdot 2^2\)

38)   Vypočítej \(3^2\cdot 7-8\cdot3^2+4\cdot 2^2\)

39)   Vypočítej \(-12+36+(-23)-(-9)-10\)

40)   Vypočítej \((16-20)\cdot (-34+30)-(+16)\)

41)   Vypočítej \(-2-\lbrace -[-3-(-4-1)]\rbrace\)

42)   Vypočítej \([-2(-3+1)-3]\cdot (-2+9)\)