Derivace II Začít procvičovat Derivace II Začít procvičovat Derivace složených funkcí Předpokladem pro úspěšné absolvování tohoto kurzu je znalost derivování jednoduchých funkcí. Pro úspěšné derivování složených funkcí je kromě znalostí pravidel derivování klíčové i správné určení vnější a vnitřní funkce. U všech příkladů proto bude vždy určena složená funkce a vyznačeny její vnější a vnitřní […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.