Desetinná čísla Začít procvičovat Desetinná čísla Začít procvičovat Desetinné číslo umíme převést na zlomek a naopak. Pokud se nám v příkladech vyskytují zlomky i desetinná čísla, záleží jen na nás, s čím budeme počítat.Desetinná čísla sčítáme/odčítáme tak, že desetinné čárky máme vždy pod sebou. Je to z\(\nobreakspace\)toho důvodu, abychom nedávali dohromady např. desetiny s tisícinami […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.