Exponenciální rovnice Začít procvičovat Exponenciální rovnice Začít procvičovat Exponenciální rovnice poznáme ze zadání tak, že neznámá se nám objevuje v exponentu. Abychom neznámou mohli vypočítat, musíme mít v rovnici na levé i pravé straně stejné základy. Jakmile máme jeden základ vlevo a druhý vpravo, můžeme porovnat exponenty a tím dopočítáme neznámou.Exponenciální rovnice se nám mohou […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.