Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Magdalena Ryšková, Jankovice, Holešov 769 01, IČ: 06454534 (dále jen: „správce“).
2. Správce můžete kontaktovat na e-mail: info@matematikaza1.cz
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
– identifikační údaje (jméno a příjmení, přihlašovací jméno k účtu a heslo),
– kontaktní údaje (adresa bydliště, telefon, e-mail)
– další údaje (např. IP adresa, prohlížeč, operační systém, doba a počet přístupů na webové stránky, informace získané prostřednictvím cookies apod.)

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
– zadané v rámci objednávání produktu nebo v rámci registrace pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.
– pokud udělíte souhlas výslovný se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy (pays.cz, s.r.o.),
• zajišťující služby provozování webu (Wedos) a další služby v souvislosti s provozováním webu,
• zajišťující analytický systém návštěvnosti (Google – Google Analytics)
• zajišťující analytický systém návštěvnosti (Smartsupp.com, s.r.o.)
2. Žádné třetí straně nejsou osobní údaje předávány za účelem jejich dalšího zpracování.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v sekci „Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů“ těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

COOKIES

Při procházení webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Odhlášení ze zasílání newsletterů

E-maily s oznámením o zvýhodněných nabídkách kurzů a nabídku nových kurzů správce zasílá, jste-li zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem nejste, posílá je pouze na základě vašeho souhlasu. Odběr těchto e-mailů můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím odhlašovacích tlačítka v každém ze zaslaných e-mailů.