Goniometrické funkce I Začít procvičovat Goniometrické funkce I Začít procvičovat Úvod Mezi goniometrické funkce patří:a) funkce sinus (\(sin\)),b) funkce kosinus (\(cos\)),c) funkce tangens (\( tg \:nebo \:tan\)),d) funkce kotangens (\( cotg\:nebo \:cot\)).Goniometrické funkce se nemusí objevovat pouze ve stupních. Můžete se setkávat i\(\nobreakspace\)s\(\nobreakspace\)hodnotou \(\pi\). V tomto případě se „pí“ nebere jako Ludolfovo číslo, tj. 3,1415……, […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.