Maturitní příprava

Kompletní příprava pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky.

2000 

3/5

Popis

Online přípravný kurz k maturitní zkoušce obsahuje minimálně 357 řešených příkladů a další stovky příkladů k procvičení. Součástí kurzu jsou jednotlivé podkurzy, kde jsou písemnou formou komentovány postupy řešení, dále příklady vyřešené a příklady k procvičení.
Kurz máte k dispozici od zakoupení až po vykonání maturitní zkoušky, nejdéle však do 31. 5. 2024. Můžete se k němu tedy kdykoliv vracet.
Na ukázky jednotlivých kurzů se můžete podívat v naší nabídce kurzů.

Čím dříve kurz zakoupíte, tím více času budete mít na učení.

Kurz obsahuje tyto podkurzy:
– převod periodického čísla na zlomek
– algebraické vzorce
– úpravy lomenných výrazů
– faktoriál
– rovnice v součinovém a podílovém tvaru
– vyjádření neznámé ze vzorce
– exponenciální rovnice
– úpravy logaritmů a logaritmické rovnice
– úpravy goniometrických funkcí
– řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí
– soustavy dvou lineárních rovnic včetně slovních úloh
– lineární nerovnice
– kvadratické rovnice neúplné
– úplné kvadratické rovnice
Na zopakování učiva se Vám také budou hodit podkurzy:
– převody jednotek
– přímá/nepřímá úměra  a procenta
– poměr a měřítko mapy
– zlomky
– celá a desetinná čísla
– lineární rovnice včetně slovních úloh

Jaké jsou výhody online kurzu?

  • k příkladům se můžete během roku kdykoliv vrátit
  • v tomto kurzu se naučíte víc než za x hodin na osobním doučování
  • v průběhu kurzu se můžete tázat našich lektorek (e-mailem nebo na chatu) na výpočet i jiných příkladů z oblasti maturitní přípravy

Další kurzy budeme ještě doplňovat.