Rovnice – součin/podíl

Příklady k rovnicím v součinovém a podílovém tvaru řešené pomocí nulových bodů.

70 

3/5

Popis

V písemném online kurzu si pomocí 12 vyřešených příkladů procvičíte rovnice v součinovém a podílovém tvaru. Výpočty jsou koncipovány pomocí nulových bodů.

Kurz máte k dispozici po dobu jednoho měsíce.