Lineární rovnice

Lineární rovnice

Příklady

\(\)
1)   Vypočítej \(5(x-2)+2x=5x-2\) a výsledek ověř zkouškou.

2)   Vypočítej \(2(6-4y)=18-9y\) a výsledek ověř zkouškou.

3)   Vypočítej \(3(a+4)-2(8-a)=10\) a výsledek ověř zkouškou.

4)   Vypočítej \(3(a-5)-2(3+2a)=0\) a proveď zkoušku.

5)   Vypočítej \(2y+7-(5+y)=3-(5+y)\) a proveď zkoušku.

6)   Vypočítej \(2(u-4)+3(2u+2)-4(u+1)=0\) a proveď zkoušku.

7)   Vypočítej \(27(x + 3) = 49\)

8)   Vypočítej \(3(x – 8) = 69\)

9)   Vypočítej \(5(x + 2) + 9 = 54\)

10)   Vypočítej \(7x – (x + 3) = 3(x + 1)\)

11)   Vypočítej \(2(x + 2) = 3(x – 2)\)

12)   Vypočítej \(3(2 + x) – 4 = 2(2 + x)\)

13)   Vypočítej \(6x + (x + 1) = 5(x + 1)\)

14)   Vypočítej \(2(z – 1) – 5 = 3(3 + z) + z\)

15)   Vypočítej \(3x –(3x + 5) = 2(x – 2) – 3\)

16)   Vypočítej \((7z+3)-(2z-6)=42\)

17)   Vypočítej \(-5a+6-8a+17=0\)

18)   Vypočítej \(5x-3=10x+7\)

19)   Vypočítej \(2x+1=x-2\)

20)   Vypočítej \(3x-5 = 6x+3\)

21)   Vypočítej \(\dfrac{6x+1}{8}=0\)

22)   Vypočítej \(5(z-3)-(2z+1)=\dfrac{4}{5}\)

23)   Vypočítej \(5-\dfrac{7-2x}{2}=-\dfrac{7}{6}-(11x-1):3\)

24)   Vypočítej \(\dfrac{2(x-4)}{3}+\dfrac{3x+1}{8}=\dfrac{5(x+2)}{12}-\dfrac{1-10x}{24}\)