Logaritmus I Začít procvičovat Logaritmus I Začít procvičovat Úvod \(\)Při počítání s logaritmy vycházíme z definice logaritmické funkce.Logaritmická funkce$$y=log_ax.$$ Čteme „logaritmus čísla x o základu a“.Logaritmus je inverzní funkcí k funkci exponenciální, a proto platí$$y=log_ax ⇔ a^y=x$$Pokud v zadání logaritmu nemáme zadané žádné „a“, bereme to VŽDY jako by tam bylo psáno 10. Komentované příklady […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.