Logaritmus II Začít procvičovat Logaritmus II Začít procvičovat Úvod \(\)Při počítání s logaritmy využíváme nejen definici logaritmické funkce ale také věty o logaritmech.Věty o logaritmech bychom měli znát a hlavně je umět používat. To se naučíme v tomto kurzu.Logaritmická funkce$$y=log_ax ⇔ a^y=x.$$Věty o logaritmech$$log_a{t\cdot u} = log_at+log_au$$$$log_a{\frac {t}{u}} = log_at-log_au$$$$log_a{t^{v}} = v\cdot log_at$$Pokud používáme věty […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.