Logaritmus – novinka

Logaritmus – novinka

Minulý týden jsme avizovaly, že připravujeme do prodeje další část logaritmů. Druhá část je tedy od dnešního dne v prodeji.

Najdete tam příklady na používání vět pro logaritmy, naučíte se výrazy zlogaritmovat, odlogaritmovat a spočítat příklady pomocí vět pro logaritmy.

S logaritmy ještě zdaleka nekončíme. V dalším kurzu se budeme učit řešení logaritmických rovnic.