Lomené výrazy

Lomené výrazy

Příklady

Podmínky výrazů

1)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{5xy-4x}{5x(x+2)}\)

2)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{x+3}{x-5}\)

3)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{2a-3b}{3a-2b}\)

4)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{3x-y}{(x+2)^2}\)

5)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{3xy}{5xy^2}\)

6)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{a^2-b^2}{10xy+2y^2}\)

7)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{7xyz}{15xy-9xyz}\)

8)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{4a^2-b^2}{4a^2-12ab+9b^2}\)

9)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{12xy^3}{-x^2-8x-16}\)

10)    Urči podmínky výrazu \(\dfrac{6x}{25x^2-81}\)

Zjednodušení výrazů

1)    Uprav \(\dfrac{5a^2-5b^2}{25a^2+50ab+25b^2}\) a uveď podmínky

2)   Uprav \(\dfrac{3x^2-3y^2}{12x-12y}\) a uveď podmínky

3)   Uprav \(\dfrac{(x+y)^2-z^2}{x+y+z}\) a uveď podmínky

4)   Uprav \(\dfrac{15x^3y^2}{21x^2y^4}\) a uveď podmínky

6)   Uprav \(\dfrac{a^2-9}{a^2-6a+9}\) a uveď podmínky

7)   Uprav \(\dfrac{9x^2+30xy+25y^2}{6x^2+10xy}\) a uveď podmínky

8)   Uprav \(\dfrac{a^2-b^2}{a^2-2ab+b^2}\) a uveď podmínky

Výpočet výrazů

1)    Vypočítej \(\dfrac{2a+b}{a^3b}-\dfrac{a-3b}{a^2b^2}-\dfrac{b^2-a^2}{a^3b^2}\)

2)    Vypočítej \(\dfrac{x-2y}{x+y}-\dfrac{2x-y}{y-x}-\dfrac{2x^2}{x^2-y^2}\)

3)    Vypočítej \(1+\dfrac{a-b}{a+b}\)

4)    Vypočítej \(x-\dfrac{x}{x-1}\)

5)    Vypočítej \(3b-\dfrac{ab+b^2}{2a}\)

6)    Vypočítej \(\dfrac{4-2x+x^2}{2+x}-2-x\)

7)    Vypočítej \(\dfrac{1+5x}{1-5x}-\dfrac{1-5x}{1+5x}\)