Matice I Začít procvičovat Matice I Začít procvičovat Matici můžeme brát jako takovou tabulku, která má \(m\) řádků a \(n\) sloupců. Matici budeme značit velkými tiskacími písmeny, např. A.Matice má v každém políčku nějakou hodnotu a může vypadat například takto:\[A= \begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 \\4 & 3 & 2 & 1 \\1 & 5 & 0 & 9\end{pmatrix}\]Konkrétně tato matice má tři […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.