Matice II Začít procvičovat Matice II Začít procvičovat Transponovaná matice Transponovaná matice k matici A je matice \(A^T\) a pro každý její prvek \(a_{ij}\) platí: \(a_{ij}=a^T_{ji}\). Při výpočtu transponované matice \(A^T\) k matici \(A\) postupujeme velmi jednoduše, pouze měníme řádky za sloupce, tzn., že prvky prvního řádku původní matice budou v transponované matici tvořit prvky […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.