Mnohočleny Začít procvičovat Mnohočleny Začít procvičovat Mnohočlen je výraz, který obsahuje proměnnou a operace sčítání, násobení a umocňování. Tyto mnohočleny můžeme mezi sebou sčítat, odčítat, násobit i dělit nebo umocňovat. Příkladem jednoduchého mnohočlenu může být \(4x+2\).Sčítání a odčítání je celkem jednoduché. Vždy sčítáme nebo odečítáme koeficienty u členů se stejnými proměnnými, které mají stejný exponent.V […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.