Mnohočleny - příklady s řešením


Příklady

Jak si zobrazit řešení?

Přihlaste se ke svému účtu/zaregistrujte se. => Dobijte si peněženku minimální částkou 20 Kč. =>

Vyberte si příklad, u kterého chcete znát postup. => Klikněte na tlačítko „Zobrazit postup řešení za xx Kč“. =>

Z peněženky se odečte příslušná částka. => Postup řešení příkladů máte k dispozici na neomezeně dlouhou dobu.


Sčítání/odčítání

1) Vypočítej \(( 3x + 4y-6xy ) + ( 8x + 7y + 12xy )\)

Zobrazit postup řešení zdarma

2) Vypočítej \(( 5a-4b-7ab ) \:- ( – 8a – 9b + 5ab )\)

3) Vypočítej \(( 4a + 5 b ) – ( 6a – 7b ) – ( 8a + 12b )\)

4) Vypočítej \( ( 7 a + 5b – 6 c + 2 ac – 5 bc ) + ( -8a – 7b – 9c -6 ca + 9 cb )\)

5) Vypočítej \(( 8 xy + 7 x – 9 y + 10 xyz ) – ( 9 y – 5xyz + 8 x )\)

6) Vypočítej \(( 9 abc – 3 ab + 8 a + 7b ) + ( – 8c – 4 abc + 8 a ) \)

7) Vypočítej \(( – 8a + 7b – 3abc + 7ab ) – ( 9ab + 6abc – 7 b ) \)

8) Vypočítej \(( 3x – 6y + 5 ) – 8 – ( 8x + 9y – 13 ) \)

9) Vypočítej \(( 6 p + 4q – 9r ) + ( -8p – 7q + 9 ) \)

10) Vypočítej \(( 5a – b ) – ( -8a – 6b ) + ( 9a + 7b )\)

11) Vypočítej \(3x – 3[2(x – 2) – x] \)

12) Vypočítej \(17x– 2[5(2x– 1) + 3(2 – x)] \)

13) Vypočítej \(8x– 6[7x– 3(2x– 3) – 2] \)


Násobení

1) Vypočítej \((3x– 2)[12x– (2x– 3)\cdot 5 –  3(3 x)] \)

Zobrazit postup řešení zdarma

2) Vynásob \(9a\cdot ( 7ab – 6 b ) \)

3) Vynásob \(6 \cdot ( – 4x – 3y + 3 z ) \)

4) Vynásob \(5x\cdot( 6a – 5x + 8ax – 12y ) \)

5) Vynásob \(( 5a – 2b ) \cdot( 7a – 9b ) \)

6) Vynásob \(( 7x + 6y ) \cdot ( 9y – 2x ) \)

7) Vynásob \(( – 6a + 9b ) \cdot ( 8a – 4b )\)

8) Vynásob \(( 5a + 4b )\cdot ( 8y – 6x )\)

9) Vynásob \(( – 8a – 6b ) \cdot( -3 c + 4d )\)

10) Vynásob \(( 4 c + 2d ) \cdot( 12 a – 4 b ) \)

11) Vynásob \(( 3 x – 7xy ) \cdot ( 6xy + 5 y ) \)

12) Vynásob \(( – 3ab + 4a ) \cdot ( 9b + 5ab )\)

13) Vynásob \(-8 \cdot ( p – 5q )\)

14) Vynásob \(9x \cdot ( x + y ) – 7y \cdot( x – y )\)

15) Vynásob \(bc ( 6a – 4b ) – a ( 5ab + 9 )\)


Určete hodnotu výrazu pro uvedené hodnoty proměnných

1) 7(x – y)                                  x = 9     y = – 7

Zobrazit postup řešení zdarma

2) – 3x + 9y                                   x = 7     y = – 3

3) s(2,1 + t)                                     s = 4      t = – 0,5

4) 2a – 3b                                       a = – 5      b = – 1

5) 6a + 2n                                         a = – 2/3       n = – 6

6) 2x (y – z) – x(y + z)                x= 1    y = 2    z = – 3

7) (a + b) – 3(3a – b) + ca          a = ½     b = – 2     c = 4


Součin

1)   Rozlož na součin \(3g(-m-8c)+6a(-m-8c)\)

Zobrazit postup řešení zdarma

2)   Rozlož na součin \(20kt-32qh-80qt+8kh\)

3)   Rozlož na součin \(7h(2m-8y)+2m-8y \)

4)   Rozlož na součin \(8e ^3z-32z^3 \)

5)   Rozlož na součin \(-24b^2+150 \)

6)   Rozlož na součin \(6w^2+120jw+600j^2\)

7)   Rozlož na součin \(10s+8k-10q(-10s-8k)\)

8)   Rozlož na součin \(-2j+6y+2b(-2j+6y) \)

9)   Rozlož na součin \(b(-10d+10u)+8a(10d-10u)\)

10)   Rozlož na součin \(6y(-2e+4x)-9p(2e-4x)\)

11)   Rozlož na součin \(6nd^3r^3 – 8n^2\)

12)   Rozlož na součin \(-4xje+6x^2j+6x^3j^2e^3\)

13)   Rozlož na součin \(63t^2-336t^2j+49j^2t\)

14)   Rozlož na součin \(2d^2z+32z^2d+128z^3\)

15)   Rozlož na součin \(50b^2+162d^2-180db\)

16)   Rozlož na součin \(3d(-a-7k)-6b(a+7k)\)

17)   Rozlož na součin \(9s^2y^3+8s^3y^2\)

18)   Rozlož na součin \(8f(2d+r)-(-2d-r)\)

19)   Rozlož na součin \(-9s^2+9r^2\)

20)   Rozlož na součin \(9dh-9uh-63uq+63dq\)

21)   Rozlož na součin \(-v(-6g+6x)-6g+6x\)

22)   Rozlož na součin \(150b^2m+125m^2b+45b^3\)

23)   Rozlož na součin \(4m(7f-6g)-(-7f+6g)\)

24)   Rozlož na součin \(-7r(-5u+4)-5z(5u-4)\)


Složitější příklady

1)   Vypočítej \(2x^2-[5x-(x^2+4)+1]-(x^2-3x+1)-2x\)

2)   Vypočítej \(5y-\lbrace 3y-4[3y-y(2-3y)]+3(1-4y+4y^2) \rbrace\)