Příklady

1) Vypočítej součet a rozdíl mnohočlenů

 1.   \(a+2b+4c+(2a+b+3c)\\\)
 2.   \(5x-3y+2z-(4x+y-3z)\\\)
 3.   \((-10r^2+7s^2-5t^2)-(9r^2-6s^2+5t^2)\\\)
 4.   \((12f^2+21fg-18g^2)-(-5f^2+8g^2-1)\\\)
 5.   \(10a-5b^2+8+(-3b+7b^2-3)\\\)
 6.   \(5x^2+4xy-3-(6x^2+12xy-4y^2+5)\\\)
 7.   \(-(5p+5)+(6p+3)-3p+(p-1)\\\)
 8.   \((3x+2y-5z)-(7x+4z)+(2x+y+5z)\\\)
 9.   \((x^4+3x^3-x^2+x-1)-(x^3+x^2-x+1)\\\)
 10.   \((a-2b-c)-2b-(3a-3c)+c-(b-a)\)
 1.   \(3a+3b+7c\\\)
 2.   \(x-4y+5z\\\)
 3.   \(-19r^2+13s^2-10t^2\\\)
 4.   \(17f^2+21fg-26g^2+1\\\)
 5.   \(10a-3b+2b^2+5\\\)
 6.   \(-x^2-8xy+4y^2-8\\\)
 7.   \(-p-3\\\)
 8.   \(-2x+3y-4z\\\)
 9.   \(x^4+2x^3-2x^2+2x-2\\\)
 10.   \(-a-5b+3c\)

2) Vypočítej součin mnohočlenů

 1.   \(-2(x+2y-3z)\\\)
 2.   \(2b(ab-bc+ac)\\\)
 3.   \(2x^2y^6z^5\cdot6x^3y^7z^2\\\)
 4.   \((x+y)(a+b)\\\)
 5.   \((2a-b)(3a^2+4a-b)\\\)
 6.   \(c(1-c)(1-c^3)\\\)
 7.   \((a+b)(a^2+2b)(a+3b)\\\)
 8.   \((0,2a-0,4b)(-5a+4b)\\\)
 9.   \((2x-1)(3y+1)(5z-3)\\\)
 10.   \((x-x^2)(yx-x^3)(y-5x)\)
 1.   \(-2x-4y+6z\\\)
 2.   \(2ab^2-2b^2c+2abc\\\)
 3.   \(12x^5y^13z^7\\\)
 4.   \(ax+bx+ay+by\\\)
 5.   \(6a^3+8a^2-6ab-3a^2b+b^2\\\)
 6.   \(c^5-c^4-c^2+c\\\)
 7.   \(a^4+4a^3b+3a^2b^2+2a^2b+8ab^2+6b^3\\\)
 8.   \(-a^2+2,8ab-1,6b^2\\\)
 9.   \(30xyz-6x+9y-5z-18xy+10xz-15yz+3\\\)
 10.   \(-5x^6+5x^5+x^5y+4x^4y-x^3y^2-5x^3y+x^2y^2\)

3) Vypočítej

 1. \([(7-a)\cdot 3-5\cdot(2-a)]\cdot 4\\\)
 2.   \(1-[2\cdot(3a-2b)+3\cdot(2a-3b)]\\\)
 3.   \(-2x-[-3x-(-4x)]-[x-(-3x)]\\\)
 4.   \(5s-3\cdot[(2s-1)\cdot8s-7]\\\)
 5.   \((x^2+y^2)\cdot x-xy(2y)\\\)
 6.   \((0,2a-0,5b)\cdot 7a-(0,4a+0,6b)\cdot 3b\\\)
 7.   \(2(2x-3y)-[8\cdot(x-4y)-(2x-y)]\\\)
 8.   \(5x^2(3x^2+1)^2\cdot(6x)+(3x^2+1)^2\cdot(2x)\\\)
 9.   \((x^2+2)^2\cdot[5(x^2+2)^2-3]\cdot(2x)\\\)
 10.   \((x-4)\cdot (x^2+4)\cdot (2x+8)-(x^2+8x-4)\cdot(4x^3)\)
 1.   \(8a+44\\\)
 2.   \(-12a+13b+1\\\)
 3.   \(-7x\\\)
 4.   \(-48s^2+29s+21\\\)
 5.   \(x^3-xy^2\\\)
 6.   \(1,4a^2-4,7ab-1,8b^2\\\)
 7.   \(-2x+25y\\\)
 8.   \(270x^7+198x^5+42x^3+2x\\\)
 9.   \(10x^9+80x^7+234x^5+296x^3+136x\\\)
 10.   \(-4x^5-30x^4+16x^3-24x^2-128\)

4) Vypočítej

 1.   \(\dfrac{3x^2}{4}\cdot 5x^3\\\)
 2.   \((-6x)\cdot \left(x+\dfrac{1}{3}\right)\\\)
 3.   \(\left(\dfrac{3}{4}x-\dfrac{1}{2}\right)\cdot 10x\\\)
 4.   \(4ab^2c^5\cdot \dfrac{1}{6}a^2b^2c^3\\\)
 5.   \(\dfrac{2}{3}x^3y^2z^5v^7\cdot \dfrac{6}{7}x^9y^7z^2v^3\\\)
 6.   \(\dfrac{1}{2}x^2y\cdot \dfrac{1}{3}xy^2\cdot \dfrac{2}{5}xyz\\\)
 7.   \(\dfrac{3}{5}a\left(\dfrac{25}{15}a- \dfrac{35}{21}a^3-\dfrac{5}{6}a^5\right)\\\)
 8.   \(\left(35x^2-\dfrac{7}{10}x+1\right)\cdot \dfrac{5}{7}x^3\\\)
 9.   \(\left(\dfrac{5}{3}a+\dfrac{4}{9}ab\right)\cdot \left(\dfrac{9}{10}a^2-2b\right)\\\)
 10.   \(\left(\dfrac{2}{3}a+1\right)\cdot(a-1) \cdot\left(\dfrac{3}{2}a-2\right)\)
 1.   \(\dfrac{15}{4}x^5\\\)
 2.   \(-6x^2-2x\\\)
 3.   \(\dfrac{15}{2}x^2-5x\\\)
 4.   \(\dfrac{2}{3}a^3b^4c^8\\\)
 5.   \(\dfrac{4}{7}x^12y^9z^7v^10\\\)
 6.   \(\dfrac{1}{15}x^4y^4z\\\)
 7.   \(a^2-a^4-\dfrac{1}{2}a^6\\\)
 8.   \(25x^5-\dfrac{1}{2}x^4+\dfrac{5}{7}x^3\\\)
 9.   \(\dfrac{3}{2}a^3-\dfrac{10}{3}ab+\dfrac{2}{5}a^3b-\dfrac{8}{9}ab^2\\\)
 10.   \(a^3-\dfrac{5}{6}a^2-\dfrac{13}{6}a+2\)

5) Vypočítej podíl mnohočlenů

 1. \(25a^2:5a\\\)
 2.   \(20x^2y^6z^8:5x^2y^5z\\\)
 3.   \((xy^4-x^4y^3+y^2):(-y^2)\\\)
 4.   \((8m^3-6m^2-8mn):(4m)\\\)
 5.   \((-14u^2v^3+6uv^2-uv):(-uv)\\\)
 6.   \((2x^3+3x^2+x+6):(x+2)\\\)
 7.   \((2x^4+3x^3-3x^2+3x-5):(2x+5)\\\)
 8.   \((x^4+x^3-x-1):(x^2-1)\\\)
 9.   \((2a^3-27a^2-74a-14):(2a-7)\\\)
 10.   \((x^4-x^2-2x-1):(x^2+x+1)\)
 1.   \(5a\\\)
 2.   \(4yz^7\\\)
 3.   \(-xy^2+x^4y-1\\\)
 4.   \(2m^2-\dfrac{3}{2}m-2n\\\)
 5.   \(14uv^2-6v+1\\\)
 6.   \(2x^2-x+3\\\)
 7.   \(x^3-x^2+x-1\\\)
 8.   \(x^2+x+1\\\)
 9.   \(a^2-10a+2\\\)
 10.   \(x^2-x-1\)

Rádi byste příklad viděli i s řešením? Vyzkoušejte naše řešené příklady, kde si zobrazíte řešení jen pro konkrétní příklad.

Máte s výpočty problém? Nevychází Vám výsledek nebo si nejste jisti, jestli počítáte správně? Využijte našich kurzů a žádné výpočty Vás již nepřekvapí: kurzy