Nerovnice Začít procvičovat Nerovnice Začít procvičovat Úvod \(\)Lineární nerovnice se od lineárních rovnic moc neliší. Výpočty provádíme stejně, akorát pracujeme se znaménkem nerovnosti.Abychom mohli mluvit o nerovnici, musíme mít zadání ve tvaru ax + b ≤ 0, kde:– ax + b je levá strana nerovnice, značíme L,– 0 je pravá strana nerovnice, značíme P,– x […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.