Obvody a obsahy obrazců, Pythagorova věta Začít procvičovat Obvody a obsahy obrazců, Pythagorova věta Začít procvičovat Úvod \(\)Budeme se zabývat obvody a obsahy pro čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, trojúhelník, lichoběžník a kružnici/kruh.Při výpočtu obrazců se také hodně setkáte s Pythagorovou větou, která se využívá pouze u pravoúhlého trojúhelníku.U přijímacích zkoušek nemáte k dispozici tabulky a […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.