Počítání s mnohočleny

Počítání s mnohočleny

Nově máme v nabídce kurz mnohočleny I, kde se naučíte sčítat, odčítat a násobit mnohočleny.
Najdete v něm  celkem 56 příkladů, které jsou jednodušší, ale i trochu složitější.
Mnohočleny patří do kapitoly výrazy a učí se na základní škole. Na střední škole se opakují a přidávají se složitější příklady.