Operace s mnohočleny II Začít procvičovat Operace s mnohočleny II Začít procvičovat Úvod Mnohočlen je výraz, který obsahuje proměnnou a operace sčítání/odčítání, násobení/dělení a umocňování.Máme např.:– jednočlen – \(x; 2b; 6y^2\)– dvojčlen – \(x+y; 2b-3a^2; 6y^2+n\)– trojčlen – \(xy-2y+3x; 2b^3-3a^2+6a\)Dělení jednočlenu jednočlenem spočítáme pokud, vydělíme čísla mezi sebou a\(\nobreakspace\)neznámé dáme dohromady tak, že základ opíšeme […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.