Popisná statistika Začít procvičovat Popisná statistika Začít procvičovat V tomto kurzu se seznámíte s explorační analýzou proměnných. Budete znát základní pojmy popisné statistiky, typy datových proměnných a statistické charakteristiky kvalitativních a kvantitativních proměnných.Základní dělení typu proměnných je na kvalitativní a kvantitativní.Kvalitativní proměnnou nemůžeme změřit, např. velikost oblečení, známky ve školy, barva, pohlaví. Pokud ji můžeme […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.