Převody jednotek Začít procvičovat Převody jednotek Začít procvičovat Úvod V příkladech i v životě se setkáváme s různými jednotkami. Mezi nejznámější patří jednotky času, hmotnosti a délky. Dále máme jednotky obsahu (plochy), objemu a\(\nobreakspace\)rychlosti. Převody jednotek nejsou důležité pouze pro samotný převod. Využívají se při výpočtech obvodů, obsahů, objemů, aj. Důležité jsou taky převody při […]
Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.