Převody jednotek

Převody jednotek


Příklady


Slovní úlohy na převody

 1. Nové potrubí na přívod vody má být dlouhé 1,2 km. Zaměstnanci ho kladou z obou konců. Z jedné strany je položeno 0,492 km potrubí, z druhé strany 53 500 cm potrubí. Kolik metrů potrubí zbývá ještě položit?
 2. Do závodní jídelny dodali z masného závodu 8 200 g vepřového masa po 43 Kč, 11,4 kg hovězího masa po 22 Kč a 7,8 kg salámu po 34 Kč. Kolik Kč účtoval masný závod jídelně?
 3. Jeřáb popojede v montážní hale za 1,4 minuty o 33,6 m. Jakou rychlostí se pohybuje, je-li jeho pohyb rovnoměrný přímočarý? Výsledek udej v m/s.
 4. Petr zasadil 220 kilogramů brambor a urodilo se mu dvanáctkrát více. Kolik tun brambor se mu urodilo?
 5. Ze sudu ovocné šťávy se naplní 306 lahví po 0,7 l. Kolik lahví po 0,3 l by se naplnilo
  z téhož množství šťávy?
 6. Maminka koupila chlapcům stejnou látku na šaty. Nejstaršímu Pepíkovi koupila 2,5 m látky, Karlovi 1,25 m a Lojzíkovi o 0,3 m látky více než Karlovi. Kolik korun zaplatila maminka za látku, jestliže 10 cm látky stojí 13,80 Kč?
 7. Družstevníci sklidili z 18,3 ha 78,69 t pšenice. Jaký byl průměrný hektarový výnos ze sklizené pšenice?
 8. Kolik hl vody proteče za hodinu potrubím o průměru 42 mm při průměrné rychlosti proudění 1,5 m/s ?
 9. Pozemek ve tvaru obdélníku má šířku 2 500 cm a je 0,065 km dlouhý. Kolik korun zaplatíme za pokrytí pozemku trávníkem v ceně 3500 Kč/ha?
 10. Balón letěl 8 hodin 8 minut a 8 sekund. Kolik sekund chybělo, aby letěl 10 hodin?
 11. Rychlík z Košic odjel v 13 hodin a 33 minut. Do Prahy přijel v 16 hodin a 17 minut. Kolik minut mu trvala cesta? Jakou vzdálenost v km ujel, pokud se pohyboval průměrnou rychlostí 254 km/h?
 12. Čerpadlo dodává 0,75 hl vody za jednu minutu. Za jak dlouho se naplní nádrž o objemu 10,2 m3? Výsledek udej v hodinách a minutách.
 1. Zbývá položit 173 m potrubí.
 2. Masný závod účtoval jídelně 868,60 Kč.
 3. Jeřáb se v montážní hale pohybuje rychlostí 0,4 m/s.
 4. Petrovi se urodilo 2,64 tun brambor.
 5. Ze sudu ovocné šťávy by se naplnilo 714 lahví o objemu 0,3 l.
 6. Maminka zaplatila za látku 731,40 Kč.
 7. Průměrný hektarový výnos ze sklizené pšenice byl 4,3 t.
 8. Za hodinu proteče potrubím 74,81 hl vody.
 9. Za pokrytí pozemku trávníkem zaplatíme 568,75 Kč.
 10. Aby balón letěl 10 hodin chybělo ještě 6 712 sekund.
 11. Cesta trvala rychlíku 164 minut, přičemž ujel vzdálenost 694,27 km.
 12. Nádrž se naplní za 2 h 16 min.


Převeď stupně na radiány a radiány na stupně

\(\)\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 180^\circ& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 3\pi & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 7\:200’\\[4ex]4)\qquad 15^\circ& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 324^\circ& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 22^\circ30’\\[4ex]7)\qquad0,5\pi& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 2,005\pi& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 12,5\pi\\[4ex]10)\qquad1,2\pi& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 1 230°& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 125°15’\\[4ex]\end{array}

\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad \pi& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 540^\circ & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{2}{3}\pi\\[4ex]4)\qquad \dfrac{1}{12}\pi& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad \dfrac{9}{5}\pi& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{1}{8}\pi\\[4ex]7)\qquad 90^\circ& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 360^\circ54’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 2\:250^\circ \\[4ex]10)\qquad 216^\circ& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{41}{6}\pi & \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 125,25^\circ \end{array}


Počítání se stupni a minutami

Převeď na minuty:
\(\)\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 5^\circ& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 10^\circ& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 3^\circ\\[4ex]4)\qquad 8^\circ& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 100^\circ& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 10^\circ 30’\\[4ex]7)\qquad 15^\circ 15’& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 20^\circ 35’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 3^\circ 25’\\[4ex]10)\qquad20^\circ 4’& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 60^\circ 10’& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 15^\circ 35’\\[4ex]13)\qquad28^\circ 40’& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 17^\circ 50’& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 22^\circ 22’\\[4ex]\end{array}

\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 300’& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 600’& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 180’\\[4ex]4)\qquad 480’& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 6\:000’& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 630’\\[4ex]7)\qquad 915’& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 1\:235’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 205’\\[4ex]10)\qquad 1\:204’& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 3\:610’& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 935’\\[4ex]13)\qquad 1\:720’& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 1\: 070’& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 1\:342’\\[4ex]\end{array}

Převeď na stupně:
\(\)\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 360’& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 480’& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 720’\qquad \\[4ex]4)\qquad 5\:400’& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 300’& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 900’\\[4ex]7)\qquad 4\:920’& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 6\:060’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 180’\\[4ex]10)\qquad 1\:020’& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 420’& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 660’\\[4ex]13)\qquad 60’& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 3\:660’& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 1\:080’\\[4ex]\end{array}

\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 6^\circ & \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 8^\circ & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 12^\circ \qquad \\[4ex]4)\qquad 90^\circ & \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 5^\circ & \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 15^\circ \\[4ex]7)\qquad 82^\circ & \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 101^\circ & \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 3^\circ \\[4ex]10)\qquad 17^\circ & \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 7^\circ & \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 11^\circ \\[4ex]13)\qquad 1^\circ & \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 61^\circ & \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 18^\circ \\[4ex]\end{array}

Převeď na stupně a minuty:
\(\)\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 310’& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 208’& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 125’\qquad \\[4ex]4)\qquad 63’& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 653’& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 505’\\[4ex]7)\qquad 348’& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 530’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 401’\\[4ex]10)\qquad 88’& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 296’& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 1\:269’\\[4ex]13)\qquad 187’& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 2\:158’& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 1\:097’\\[4ex]\end{array}

\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 5^\circ 10’& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 3^\circ 28’& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 2^\circ 5’\qquad \\[4ex]4)\qquad 1^\circ 3’& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 10^\circ 53’& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 8^\circ 25’\\[4ex]7)\qquad 5^\circ 48’& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 8^\circ 50’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 6^\circ 41’\\[4ex]10)\qquad 1^\circ 28’& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 4^\circ 56’& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 21^\circ 9’\\[4ex]13)\qquad 3^\circ 7’& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 35^\circ 58’& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 18^\circ 17’\\[4ex]\end{array}

Vypočítej příklady:
\(\)\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 17^\circ 26’+ 145^\circ 25’& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 75^\circ 45′- 37^\circ 19’& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 67^\circ 35’+ 45^\circ 56’\qquad \\[4ex]4)\qquad 48^\circ 17′- 29^\circ 28’& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 232^\circ 19′- 148^\circ 47’& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 178^\circ 57’+ 94^\circ 9’\\[4ex]7)\qquad 180^\circ  – 67^\circ 24’& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 27^\circ : 2& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 40^\circ 43’\cdot 2\\[4ex]10)\qquad 90^\circ 24′: 2& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 3\cdot 18^\circ 25’+ 143^\circ 18’& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 2\cdot (156^\circ 18′- 39^\circ 6′)\\[4ex]13)\qquad 185^\circ  55′: 5& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 4\cdot 15^\circ  + 13^\circ  25’& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 72^\circ  52′: 2\\[4ex]16)\qquad 127^\circ  18′- 93^\circ 27’& \qquad\qquad \qquad 17)\qquad 38^\circ 6’+ 39^\circ  37’& \qquad\qquad \qquad 18)\qquad 153^\circ  – 131^\circ 18’\\[4ex]19)\qquad 2\cdot 18^\circ  12’+ 132^\circ 8’& \qquad\qquad \qquad 20)\qquad 27^\circ 57′- 12^\circ  32’& \qquad\qquad \qquad 21)\qquad 29^\circ  18’+ 37^\circ 49’\\[4ex]22)\qquad 2^\circ  2’+ 137^\circ 18’& \qquad\qquad \qquad 23)\qquad 63^\circ 21′- 18^\circ  59’& \qquad\qquad \qquad 24)\qquad 182^\circ  40’+137^\circ 49’\\[4ex]\end{array}

\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 162^\circ 51’& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 38^\circ 26’& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 113^\circ 31’\qquad \\[4ex]4)\qquad 18^\circ 49’& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 83^\circ 32’& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 273^\circ 6’\\[4ex]7)\qquad 112^\circ 36’& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 13^\circ 30’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 81^\circ 26’\\[4ex]10)\qquad 45^\circ 12’& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 198^\circ 33’& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 234^\circ 24’\\[4ex]13)\qquad 37^\circ  11’& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 73^\circ 25’& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 36^\circ  26’\\[4ex]16)\qquad 33^\circ  51’& \qquad\qquad \qquad 17)\qquad 77^\circ 43’& \qquad\qquad \qquad 18)\qquad 21^\circ 42’\\[4ex]19)\qquad 168^\circ  32’& \qquad\qquad \qquad 20)\qquad 15^\circ 25’& \qquad\qquad \qquad 21)\qquad 67^\circ  7’\\[4ex]22)\qquad 139^\circ 20’& \qquad\qquad \qquad 23)\qquad 44^\circ 22’& \qquad\qquad \qquad 24)\qquad 320^\circ  29’\\[4ex]\end{array}

Máte s výpočty problém? Nevychází Vám výsledek nebo si nejste jisti, jestli počítáte správně? Využijte našich kurzů a žádné výpočty Vás již nepřekvapí: kurzy