Převody jednotek

Převody jednotek


Příklady


Slovní úlohy na převody

 1. Nové potrubí na přívod vody má být dlouhé 1,2 km. Zaměstnanci ho kladou z obou konců. Z jedné strany je položeno 0,492 km potrubí, z druhé strany 53 500 cm potrubí. Kolik metrů potrubí zbývá ještě položit?
 2. Do závodní jídelny dodali z masného závodu 8 200 g vepřového masa po 43 Kč, 11,4 kg hovězího masa po 22 Kč a 7,8 kg salámu po 34 Kč. Kolik Kč účtoval masný závod jídelně?
 3. Jeřáb popojede v montážní hale za 1,4 minuty o 33,6 m. Jakou rychlostí se pohybuje, je-li jeho pohyb rovnoměrný přímočarý? Výsledek udej v m/s.
 4. Petr zasadil 220 kilogramů brambor a urodilo se mu dvanáctkrát více. Kolik tun brambor se mu urodilo?
 5. Ze sudu ovocné šťávy se naplní 306 lahví po 0,7 l. Kolik lahví po 0,3 l by se naplnilo
  z téhož množství šťávy?
 6. Maminka koupila chlapcům stejnou látku na šaty. Nejstaršímu Pepíkovi koupila 2,5 m látky, Karlovi 1,25 m a Lojzíkovi o 0,3 m látky více než Karlovi. Kolik korun zaplatila maminka za látku, jestliže 10 cm látky stojí 13,80 Kč?
 7. Družstevníci sklidili z 18,3 ha 78,69 t pšenice. Jaký byl průměrný hektarový výnos ze sklizené pšenice?
 8. Kolik hl vody proteče za hodinu potrubím o průměru 42 mm při průměrné rychlosti proudění 1,5 m/s ?
 9. Pozemek ve tvaru obdélníku má šířku 2 500 cm a je 0,065 km dlouhý. Kolik korun zaplatíme za pokrytí pozemku trávníkem v ceně 3500 Kč/ha?
 10. Balón letěl 8 hodin 8 minut a 8 sekund. Kolik sekund chybělo, aby letěl 10 hodin?
 11. Rychlík z Košic odjel v 13 hodin a 33 minut. Do Prahy přijel v 16 hodin a 17 minut. Kolik minut mu trvala cesta? Jakou vzdálenost v km ujel, pokud se pohyboval průměrnou rychlostí 254 km/h?
 12. Čerpadlo dodává 0,75 hl vody za jednu minutu. Za jak dlouho se naplní nádrž o objemu 10,2 m3? Výsledek udej v hodinách a minutách.
 1. Zbývá položit 173 m potrubí.
 2. Masný závod účtoval jídelně 868,60 Kč.
 3. Jeřáb se v montážní hale pohybuje rychlostí 0,4 m/s.
 4. Petrovi se urodilo 2,64 tun brambor.
 5. Ze sudu ovocné šťávy by se naplnilo 714 lahví o objemu 0,3 l.
 6. Maminka zaplatila za látku 731,40 Kč.
 7. Průměrný hektarový výnos ze sklizené pšenice byl 4,3 t.
 8. Za hodinu proteče potrubím 74,81 hl vody.
 9. Za pokrytí pozemku trávníkem zaplatíme 568,75 Kč.
 10. Aby balón letěl 10 hodin chybělo ještě 6 712 sekund.
 11. Cesta trvala rychlíku 164 minut, přičemž ujel vzdálenost 694,27 km.
 12. Nádrž se naplní za 2 h 16 min.


Převeď stupně na radiány a radiány na stupně

\(\)\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad 180^\circ& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 3\pi & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 7\:200’\\[4ex]
4)\qquad 15^\circ& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 324^\circ& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 22^\circ30’\\[4ex]
7)\qquad0,5\pi& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 2,005\pi& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 12,5\pi\\[4ex]
10)\qquad1,2\pi& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 1 230°& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 125°15’\\[4ex]\end{array}

\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad \pi& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 540^\circ & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{2}{3}\pi\\[4ex]4)\qquad \dfrac{1}{12}\pi& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad \dfrac{9}{5}\pi& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{1}{8}\pi\\[4ex]7)\qquad 90^\circ& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 360^\circ54’& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 2\:250^\circ \\[4ex]10)\qquad 216^\circ& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{41}{6}\pi & \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 125,25^\circ \end{array}

Máte s výpočty problém? Nevychází Vám výsledek nebo si nejste jisti, jestli počítáte správně? Využijte našich kurzů a žádné výpočty Vás již nepřekvapí: kurzy