Přímá/nepřímá úměra, procenta Začít procvičovat Přímá/nepřímá úměra, procenta Začít procvičovat Úvod Úměru i procenta můžeme řešit pomocí trojčlenky.Trojčlenka obsahuje dvojici na sobě závislých veličin, kdy tři veličiny známe a čtvrtou neznáme. Závislost veličin může být buď přímo úměrná nebo nepřímo úměrná.Trojčlenka se zapisuje do schématu, kde závislost se značí šipkami – souhlasně nebo nesouhlasně orientovanými. […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.