Procvičování

Procvičování

Lineární rovnice základní

Procvičení k základním lineárním rovnicím – 20 otázek.

Lineární rovnice se zlomky

Procvičování lineárních rovnic se zlomky – 20 otázek

Malá násobilka

Procvičení malé násobilky – 20 otázek.

Soustava dvou lineárních dvojic

Procvičování lineárních soustav o dvou neznámých.

Řešení pravoúhlého trojúhelníku

Procvičování výpočtů v pravoúhlém trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí.

Goniometrické funkce I

Procvičení výpočtů a vzorců s goniometrickými funkcemi – 20 otázek.

Derivace I - jednoduché

Procvičování jednoduchých derivací – 20 otázek.