Rovnice – součinový/podílový tvar Součinový tvar znamená, že máme zadání upraveno na součin dvou a více členů. Podílový tvar máme tehdy, pokud je zadání ve zlomku. I v rámci podílového tvaru upravujeme čitatele a jmenovate tak, abychom se dostali na součinový tvar. V případě zadání v podílovém tvaru nesmíme zapomínat na podmínky. Na jedné ze […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.