Řešení pravoúhlého trojúhelníku Začít procvičovat Řešení pravoúhlého trojúhelníku Začít procvičovat Úvod Strany pravoúhlého trojúhelníku už umíme vypočítat pomocí Pythagorovi věty. V této kapitole si vysvětlíme, jak spočítat strany a velikosti jednotlivých úhlů pomocí goniometrických funkcí.Nejdříve si zopakujeme, co už bychom měli z předchozího studia o pravoúhlém trojúhelníku znát.Na obrázku vidíme pravoúhlý trojúhelník s vrcholy A, […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.