Rovnice Začít procvičovat Rovnice Začít procvičovat Úvod Abychom mohli mluvit o rovnici, musíme mít zadání ve tvaru levá strana = pravé straně a\(\nobreakspace\)musí tam být obsažena neznámá, např. \(x+2=5\), kde:– \(x+2\) je levá strana rovnice, značíme L,– \(5\) je pravá strana rovnice, značíme P,– \(x\) je neznámá.Řešení rovnice označujeme jako kořeny.Lineární rovnice má jeden kořen.Při […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.