Slovní úlohy na procenta
- příklady s řešením

Slovní úlohy na procenta


Příklady

Jak si zobrazit řešení?

Přihlaste se ke svému účtu/zaregistrujte se. => Dobijte si peněženku minimální částkou 20 Kč. =>

Vyberte si příklad, u kterého chcete znát postup. => Klikněte na tlačítko „Zobrazit postup řešení za xx Kč“. =>

Z peněženky se odečte příslušná částka. => Postup řešení příkladů máte k dispozici 24 hodin.

\(\)
1)   Výrobek byl zlevněn z 20 000,- Kč na 15 800,- Kč. Kolik procent činilo zlevnění?

Zobrazit postup řešení zdarma

2)   Ruda obsahuje 36 % kovu. Kolik rudy potřebujeme k získání 216 tun kovu?

3)   Vypočítej, kolik procent je 600 metrů z 5 kilometrů.

4)   Cena televizoru byla 16 000,- Kč a snižovala se 2krát. Nejdříve o 1 200,- Kč z\(\nobreakspace\)původní ceny a po dvou měsících ještě o 15 % z nové ceny. Kolik procent činila první sleva? Pokud by toto postupné snížení proběhlo najednou, o kolik procent by se původní cena musela snížit?

5)   Cena kabátu, která byla 2 400,- Kč, klesla o 20 %. O kolik procent by se měla tato nová cena zvýšit, aby se vrátila na původní hodnotu?

6)   Litr benzínu stál po zdražení o 10 % 27,50 Kč. Kolik stál před touto změnou?

7)   Tričko stálo po 20 % slevě 240,- Kč. Jaká byla jeho původní cena před touto slevou?

8)   Lednička stála původně 12 000,- Kč. Ve dvou akcích byla její cena snížena, nejdříve o 15% a potom ještě o 10 %. Za kolik korun se pak prodávala?

9)   Výrobek byl zdražen o 18 %. Zdražení činilo 819,- Kč. Kolik korun by stál tento výrobek, kdyby byl naopak o 12 % zlevněn?

10)   Jaké číslo dostaneme zvětšením čísla 85 o 150 % ?

11)   Pracovníci jednoho úseku dílny obrobili v jednom dni místo plánovaných 480 součástek 516 součástek. O kolik procent překročili plán?

12)   Z 800 zaměstnanců závodu je 344 žen. Kolik procent z celkového počtu zaměstnanců tvoří muži a kolik ženy?

13)   Množství krve v lidském těle je přibližně 7,6 % hmotnosti těla. Kolik kilogramů krve je v těle dospělého člověka o hmotnosti 75 kg?

14)   CD přehrávač, jehož původní cena byla 2 500,- Kč, byl po technickém zdokonalení zdražen o 20 %. Později byl o 15 % zlevněn. Jaká byla jeho konečná cena?

15)   Vypočítej, kolik procent je 96 g z 0,8 kg.

16)   Zboží, jehož původní cena byla 1 200 Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o\(\nobreakspace\)15\(\nobreakspace\)%, později o 10 % z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o kolik bylo zboží celkem zlevněno.

17)   Pracovníci jedné dílny obráběli během tří měsíců stejné součástky. Jejich výkon stoupal tak, že každý následující měsíc obrobili o 10 % více součástek než v\(\nobreakspace\)předcházejícím měsíci. V posledním měsíci obrobili 484 součástek. Kolik součástek obrobili v prvním měsíci? Kolik součástek obrobili celkem?

18)   Pro zimní výprodej byla stanovena nová cena bot na 85 % původní ceny a činila 510\(\nobreakspace\)Kč. Určete původní cenu.

19)   Pánský svetr byl dvakrát zlevněn. Nejprve o 10 %, později ještě o 10 % z nové ceny jeho konečná cena byla 324 Kč. Určete původní cenu svetru.

20)   Vypočtěte 24 % z 1 500 Kč.

21)   Na otázku v anketě odpovědělo kladně 2 312 účastníků, což představuje 68 % celkového počtu účastníků ankety. Určete, kolik měla anketa celkem účastníků.

22)   Zvětšete číslo a = 2 320 o 15%. Které číslo dostaneme?

23)   Měsíční produkce podniku se zvýšila z 352 výrobků na 528 výrobků. O kolik procent tedy původní měsíční produkce vzrostla?

24)   Šaty byly zlevněny z 840 Kč na 651 Kč. Vypočtěte, o kolik procent byly zlevněny.

25)   Délka toku Labe je 1 122 km. Délka toku Labe na území naší republiky je 396 km. Kolik procent z celkové délky toku Labe je na území naší republiky?

26)   Zvětšením neznámého čísla o 4 % dostaneme číslo 780. Určete neznámé číslo.

27)   Zmenšením neznámého čísla o 28,5 % dostaneme číslo 243,1. Určete neznámé číslo.