Soustava lineárních rovnic o dvou neznámých Začít procvičovat Soustava lineárních rovnic o dvou neznámých Začít procvičovat Úvod Soustavou lineárních rovnic řešíme úlohu, kde máme dvě rovnice o dvou neznámých. Řešením soustavy rovnic je obor pravdivosti \(\mathcal{P}\) (psací pé). Obor pravdivosti je množina, proto výsledek bude v množinové závorce \(\lbrace\:\rbrace\).Soustava dvou rovnic o dvou neznámých má […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.