Soustava rovnic Začít procvičovat Soustava rovnic Začít procvičovat Úvod \(\)Soustava dvou rovnic o dvou neznámých má dvě řešení a výsledek se zapisuje jako uspořádaná dvojice čísel. U uspořádané dvojice čísel záleží na pořadí, proto musíme výsledky správně zapsat. Uspořádaná dvojice se zapisuje do hranatých závorek s\(\nobreakspace\)označením K = \(\left[ \:\right]\).K řešení využíváme metody:1) metoda sčítací,2) […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.