testy

\( [+preamble] \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\usetikzlibrary{calc}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis x line=middle,
axis y line=middle,
axis on top,
xtick={-4,-3,…,4},
ytick={-4,-3,…,4},
tick label style={font=\tiny},
smooth,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-4,xmax=4,
ymin=-4, ymax=4,
scale=1,
y=1cm,
x=1cm,
samples=101,
restrict y to domain=-10:10,
legend style={at={(0.02,0.97)},anchor=north west},
] \addplot[draw=red,ultra thick,domain=-4:4, unbounded coords=discard]plot (\x, {ln(x)/sqrt(x)});
\node[label={[font=\tiny,black]315:{0}}, blue] at (axis cs:0,0) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\)

 

 

\( [+preamble] \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\usetikzlibrary{calc}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis x line=middle,
axis y line=middle,
axis on top,
xtick={-4,-3,…,4},
ytick={-4,-3,…,4},
tick label style={font=\tiny},
smooth,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-4,xmax=4,
ymin=-4, ymax=4,
scale=1,
y=1cm,
x=1cm,
samples=101,
restrict y to domain=-10:10,
legend style={at={(0.02,0.97)},anchor=north west},
] \addplot[draw=red,ultra thick,domain=-4:4, unbounded coords=discard]plot (\x, {acos((1-x^2)/(1+x^2))/180*pi});
\node[label={[font=\tiny,black]315:{0}}, blue] at (axis cs:0,0) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\) \( [+preamble] \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\usetikzlibrary{calc}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis x line=middle,
axis y line=middle,
axis on top,
xtick={-4,-3,…,4},
ytick={-4,-3,…,4},
tick label style={font=\tiny},
smooth,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-4,xmax=4,
ymin=-4, ymax=4,
scale=1,
y=1cm,
x=1cm,
samples=101,
restrict y to domain=-10:10,
legend style={at={(0.02,0.97)},anchor=north west},
] \addplot[draw=red,ultra thick,domain=-4:4, unbounded coords=discard]plot (\x, {x^3/(x^2+1)});
\addplot[draw=black,thin,dashed,domain=-4:6, unbounded coords=discard]plot (\x, {x});
\node[label={[font=\tiny,black]315:{0}}, blue] at (axis cs:0,0) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\)

 

 

\( [+preamble] \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\usetikzlibrary{calc}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis x line=middle,
axis y line=middle,
axis on top,
xtick={-3,-2,…,3},
ytick={-3,-2,…,3},
tick label style={font=\tiny},
smooth,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-3,xmax=3,
ymin=-3, ymax=3,
scale=1,
y=1cm,
x=1cm,
legend style={at={(0.02,0.97)},anchor=north west},
] %\addplot vykresluje samotnej graf, v hranatých závorkách jsou parametry, draw=red je červeně, ultra thick je že to bude ultra tlustá čára a přidal jsem domain, to jsou dvě hodnoty oddělený dvojtečkou, pro jaký X se bude graf počítat. Pokud tam domain není, počítá se pro celej rozsah grafu, což se může občas dostat natolik mimo, že to prostě nezvládne. V chlupatých závorkách je potom samotná funkce
\addplot[draw=red,ultra thick,domain=-2:2]{5*x^3-3*x^5};
%node čmárá bod s popisem, v hranaté závorce je label (popis), kterej je zavřenej do chlupatých závorek a v ní je zase hranatá, která obsahuje parametr font, scriptsize je velikost fontu (menší než normální) a blue je, že to bude modrý. Za závorkou je číslo (tady 315), což je úhel od bodu, ve kterým bude nápis napsanej = 0 je vlevo, 90 nahoře, 180 vpravo, 270 dole. Dají se použít i hodnoty mezi, ale zaokrouhlí to nějak na násobky 45. Za dvojtečkou následuje popisek bodu v chlupatých závorkách (to, co se zobrazí v grafu). Tady je možný mít buď obyč text, například jen číslo, nebo nápis, ale pokud je potřeba vypsat něco moc matematickýho (zlomky, odmocniny) musí se ten výraz uzavřít mezi $…$, jinak to vypíše jako text. Takže {sqrt{1}} se vypíše slovně, ale {$sqrt{1}$} vykreslí krásnou odmocninu z jedné. potom jsou parametry circle,fill,inner sep=1.5pt,blue to znamená, že bod bude plný modrý kolečko s průměrem 1.5pt. Tím končí parametry bodu a následuje at (axis cs:něco), což určuje souřadnici bodu, kde bude, a to jako x a y souřadnice oddělený čárkou. Tady je to tak, že buď je to číslo a vypíše se jak je, nebo je potřeba to číslo spočítat a musí se zavřít výpočet do chlupatých závorek. Takže buď napíšu (axis cs:0,0) a je to bod v 0,0 nebo třeba (axis cs:{1-2},0), což bude bod na souřadnicích -1,0. Nebo tam může být třeba sqrt() nebo cokoliv. Tady pozor, nedává se to jako texovej zápis, ale jako matematickej, takže zlomek se zapíše jako {1/2} a ne nějakej dfrac. A třeba sqrt se píše s kulatejma a ne chlupatejma závorkama. Potom už jsou jen prázdný chlupatý závorky, tam nevím co patří, něco co není nutný.
\node[label={[font=\scriptsize,blue]315:{0 , 0}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:0,0) {};
\node[label={[font=\scriptsize,blue]270:{-1 , -2}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:-1,-2) {};
\node[label={[font=\scriptsize,blue]135:{$-\sqrt{\dfrac{5}{3}}$ , 0}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:{-sqrt(5/3)},0) {};
\node[label={[font=\scriptsize,blue]90:{1 , 2}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:1,2) {};
\node[label={[font=\scriptsize,blue]45:{$\sqrt{\dfrac{5}{3}}$ , 0}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:{sqrt(5/3)},0) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\)

.
.
.
.

\( [+preamble] \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\usetikzlibrary{calc}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis x line=middle,
axis y line=middle,
axis on top,
xtick={0,1,2},
ytick={1,2,4},
tick label style={font=\tiny},
smooth,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-4,xmax=6,
ymin=-5, ymax=9,
scale=0.7,
y=1cm,
x=1cm,
restrict y to domain=-10:10,
samples=101,
legend style={at={(0.02,0.97)},anchor=north west},
]

\addplot[draw=red,ultra thick,domain=-4:1, unbounded coords=discard]plot (\x, {x^2/(x-1)});
\addplot[draw=red,ultra thick,domain=1:6, unbounded coords=discard]plot (\x, {x^2/(x-1)});
\addplot[draw=black,thin,dashed,domain=-4:6, unbounded coords=discard]plot (\x, {x+1});
\addplot[draw=black,thin,dashed,domain=-4:6, unbounded coords=discard]coordinates{(1,-5)(1,9)};
\node[label={[font=\scriptsize,blue]45:{0 , 0}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:0,0) {};
\node[label={[font=\scriptsize,blue]270:{2 , 4}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:2,4) {};
\node[label={[font=\scriptsize,black]315:{y=x+1}}, blue] at (axis cs:4,5) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\) .
.
.

\( [+preamble] \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\usetikzlibrary{calc}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis x line=middle,
axis y line=middle,
axis on top,
xtick={-1,0,1},
ytick={0},
tick label style={font=\tiny},
xticklabel style={anchor=west},
xticklabel shift=7pt,
smooth,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-4,xmax=4,
ymin=-4, ymax=4,
scale=1,
y=1cm,
x=1cm,
samples=101,
restrict y to domain=-10:10,
legend style={at={(0.02,0.97)},anchor=north west},
] \addplot[draw=red,ultra thick,domain=-4:-1, unbounded coords=discard]plot (\x, {x/(1-x^2)});
\addplot[draw=red,ultra thick,domain=-1:1, unbounded coords=discard]plot (\x, {x/(1-x^2)});
\addplot[draw=red,ultra thick,domain=1:4, unbounded coords=discard]plot (\x, {x/(1-x^2)});
\addplot[draw=black,thin,dashed,domain=-4:4, unbounded coords=discard]coordinates{(-1,-4)(-1,4)};
\addplot[draw=black,thin,dashed,domain=-4:4, unbounded coords=discard]coordinates{(1,-4)(1,4)};
\node[label={[font=\tiny,black]315:{0}}, blue] at (axis cs:0,0) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\) .
.
.
.

\( [+preamble] \usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\usetikzlibrary{calc}
[/preamble]

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis x line=middle,
axis y line=middle,
axis on top,
xtick={0},
ytick={0},
tick label style={font=\tiny},
smooth,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-4,xmax=4,
ymin=-4, ymax=4,
scale=1,
y=1cm,
x=1cm,
samples=101,
restrict y to domain=-10:10,
legend style={at={(0.02,0.97)},anchor=north west},
] \addplot[draw=red,ultra thick,domain=-4:0, unbounded coords=discard]plot (\x, {(1-(x^3))/(x^2)});
\addplot[draw=red,ultra thick,domain=0:3, unbounded coords=discard]plot (\x, {(1-(x^3))/(x^2)});
\addplot[draw=black,thin,dashed,domain=-4:6, unbounded coords=discard]plot (\x, {-x});
%\node[label={[font=\scriptsize,blue]45:{0 , 0}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:0,0) {};
%\node[label={[font=\scriptsize,blue]270:{2 , 4}},circle,fill,inner sep=1.5pt, blue] at (axis cs:2,4) {};
%\node[label={[font=\tiny,black]45:{0}}, blue] at (axis cs:0,0) {};
%\node[label={[font=\scriptsize,black]225:{y=-x}}, black] at (axis cs:-3,3) {};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\) .
.
.
.
.

\( [+preamble] \usepackage{amsmath}
\usepackage{xcolor}
\newcommand\Cline[2][blue]{{\sbox\MBox{$#2$}%
\rlap{\usebox\MBox}\color{blue}\rule[-1.2\dp\MBox]{\wd\MBox}{1pt}}}
\newlength \tempdima
\newlength \tempdimb
[/preamble] \begin{align*}

-9x – 11y &= 12\\
\Cline{\dfrac{9x + 43y}{\mathstrut 1}}&
\Cline{\vphantom{\dfrac{9x + 43y}{\mathstrut 1}} =84}\\
59z-9x – 11y &= 12\\
\Cline{\dfrac{59z-9x + 43y}{\mathstrut 1}}&
\Cline{\vphantom{\dfrac{59z-9x + 43y}{\mathstrut 1}} =84}\\
59z-9x – 11y &= 12\\
\Cline{\dfrac{59z-9x + 43y}{\mathstrut 1}}&
\Cline{\vphantom{\dfrac{59z-9x + 43y}{\mathstrut 1}}=\dfrac{84}{\mathstrut 3}+58}\\
\end{align*}
\)