Úpravy lomených výrazů Začít procvičovat Úpravy lomených výrazů Začít procvičovat Lomený výraz je zlomek, který má ve svém jmenovateli mnohočlen, tzn. že musí obsahovat neznámou.Úpravami se snažíme výrazy co nejvíce zjednodušit – krátíme, využíváme algebraické vzorce, vytýkáme, umocňujeme.Musíme také dělat podmínky. Víme, že jmenovatel zlomku se nesmí rovnat nule, proto musíme vyřešit podmínky. Lomené výrazy […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.