Zlomky Začít procvičovat Zlomky Začít procvičovat Úvod \(\)Sčítání/odčítání zlomků – hledáme společný násobek jmenovatelů. Tento násobek podělíme jednotlivými jmenovateli a číslo vynásobíme čitetelem.Násobení zlomků – násobíme čitatele s čitatelem a jmenovatele se jmenovatelem.Dělení zlomků – zlomky obecně dělit neumíme, proto zlomek, kterým dělíme převrátíme (čitatele za jmenovatele a opačně) a místo dělení budeme zlomky násobit.Krácení […]

Tato stránka je zabezpečená a přístupná pouze pro členy kurzů.