Příklady

Převeď smíšené číslo na zlomek a zlomek na smíšené číslo

\(\)\begin{array}{rcl rcl rcl}
1)\qquad 1\dfrac{2}{3}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 3\dfrac{3}{8} & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 7\dfrac{1}{9}\\[4ex]4)\qquad 5\dfrac{3}{4}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 2\dfrac{1}{2}& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad 12\dfrac{1}{3}\\[4ex]7)\qquad8\dfrac{2}{5}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 6\dfrac{5}{7} & \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 9\dfrac{4}{11}\\[4ex]10)\qquad \dfrac{20}{7}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{21}{6}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad \dfrac{50}{9}\\[4ex]13)\qquad \dfrac{31}{4}& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad \dfrac{10}{3}& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad \dfrac{17}{4}\\[4ex]16)\qquad \dfrac{18}{5}& \qquad\qquad \qquad 17)\qquad \dfrac{61}{10}& \qquad\qquad \qquad 18)\qquad \dfrac{75}{11}\end{array}

\begin{array}{rcl rcl rcl}
1)\qquad \dfrac{5}{3}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad \dfrac{27}{8}& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{64}{9}\\[4ex]4)\qquad \dfrac{23}{4}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad \dfrac{5}{2}& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad\dfrac{37}{3}\\[4ex]7)\qquad\dfrac{42}{5}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad \dfrac{47}{7} & \qquad\qquad \qquad 9)\qquad \dfrac{103}{11}\\[4ex]10)\qquad 2\dfrac{6}{7}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 3\dfrac{1}{2}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 5\dfrac{5}{9}\\[4ex]13)\qquad 7\dfrac{3}{4}& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 3\dfrac{1}{3}& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad 4\dfrac{1}{4}\\[4ex]16)\qquad 3\dfrac{3}{5}& \qquad\qquad \qquad 17)\qquad 6\dfrac{1}{10}& \qquad\qquad \qquad 18)\qquad 6\dfrac{9}{11}
\end{array}

Převeď desetinné číslo na zlomek a zlomek na desetinné číslo

\begin{array}{rcl rcl rcl}
1)\qquad 0,2& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad 1,6& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 4,4\\[4ex]4)\qquad 2,8& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 7,5& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad6,50\\[4ex]7)\qquad 2,25& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 3,75& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad 8,125\\[4ex]10)\qquad1,\overline{3}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad 2,\overline{45}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 5,81\overline{2}\\[4ex]13)\qquad \dfrac{14}{8}& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad \dfrac{25}{8}& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad \dfrac{152}{72}\\[4ex]16)\qquad \dfrac{3}{5}& \qquad\qquad \qquad 17)\qquad \dfrac{56}{15}& \qquad\qquad \qquad 18)\qquad \dfrac{82}{25}\\[4ex]19)\qquad \dfrac{176}{25}& \qquad\qquad \qquad 20)\qquad \dfrac{95}{36}
\end{array}

\begin{array}{rcl rcl rcl}
1)\qquad \dfrac{1}{5}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad \dfrac{8}{5}& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{22}{5}\\[4ex]4)\qquad \dfrac{14}{5}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad \dfrac{15}{2}& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{13}{2}\\[4ex]7)\qquad \dfrac{9}{4}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad \dfrac{15}{4}& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad \dfrac{65}{8}\\[4ex]10)\qquad \dfrac{4}{3}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{27}{11}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad \dfrac{5231}{900}\\[4ex]13)\qquad 1,75& \qquad\qquad \qquad 14)\qquad 3,125& \qquad\qquad \qquad 15)\qquad2,\overline{1}\\[4ex]16)\qquad 0,6& \qquad\qquad \qquad 17)\qquad3,7\overline{3}& \qquad\qquad \qquad 18)\qquad 3,28\\[4ex]19)\qquad 7,04& \qquad\qquad \qquad 20)\qquad 2,63\overline{8}
\end{array}

Vypočítej

\begin{array}{rrr}
1)\qquad \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad\dfrac{1}{5}+\dfrac{4}{3} & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{5}{8}-\dfrac{1}{4}\\[4ex]4)\qquad \dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{6}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad  \dfrac{3}{7}+\dfrac{8}{14}& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{4}{5}-\dfrac{3}{10}\\[4ex]7)\qquad  \dfrac{4}{5}+\dfrac{1}{10}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad \dfrac{5}{2}-\dfrac{2}{5}& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad \dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\\[4ex]10)\qquad \dfrac{5}{6}+\dfrac{1}{4}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{15}{4}-\dfrac{7}{8}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad \dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{8}
\end{array}

\begin{array}{rcl rcl rcl}
1)\qquad \dfrac{5}{6}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad \dfrac{23}{15} & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{3}{8}\\[4ex]4)\qquad \dfrac{5}{6}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 1& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{1}{2}\\[4ex]7)\qquad \dfrac{9}{10}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad \dfrac{21}{10}& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad \dfrac{1}{6}\\[4ex]10)\qquad \dfrac{13}{12}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{23}{8}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad \dfrac{1}{24}
\end{array}

Vypočítej

\begin{array}{rrr}
1)\qquad \dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad\dfrac{11}{12}\cdot\dfrac{6}{5}& \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{5}{4}:\dfrac{15}{8}\\[4ex]4)\qquad \dfrac{1}{8}:\dfrac{3}{6}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad  \dfrac{5}{3}\cdot\dfrac{6}{5}& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{7}{5}:\dfrac{14}{3}\\[4ex]7)\qquad \dfrac{8}{12}:\dfrac{8}{6}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad \dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{8}{6}& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad \dfrac{1}{6}:\dfrac{7}{2}\\[4ex]10)\qquad \dfrac{9}{10}\cdot\dfrac{5}{3}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{15}{16}\cdot\dfrac{24}{25}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad \dfrac{1}{10}:\dfrac{1}{4}
\end{array}

\begin{array}{rcl rcl rcl}
1)\qquad \dfrac{3}{8}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad \dfrac{11}{10} & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{2}{3}\\[4ex]4)\qquad \dfrac{1}{4}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 2& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{3}{10}\\[4ex]7)\qquad \dfrac{1}{2}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 1 & \qquad\qquad \qquad 9)\qquad \dfrac{1}{21}\\[4ex]10)\qquad \dfrac{3}{2}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad \dfrac{9}{10}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad \dfrac{2}{5}
\end{array}

Vypočítej (dávej pozor na přednost matematických operací)

\begin{array}{lll rrr lll}
1)\qquad -\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{7}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad -\dfrac{1}{6}-\dfrac{5}{8} & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad 2\dfrac{3}{5}:1\dfrac{8}{10}\\[4ex]4)\qquad \left(\dfrac{2}{5}+\dfrac{4}{5}\right)\cdot\dfrac{1}{2}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad 5\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{2}{3}& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad -\dfrac{3}{8}\cdot \left(-\dfrac{2}{7}\right)\\[4ex]7)\qquad -3\dfrac{4}{7}:\left(-1\dfrac{1}{14}\right)& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad 3\dfrac{1}{2}\cdot\left(-\dfrac{8}{7}\right)& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad -\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\\[4ex]10)\qquad 1\dfrac{3}{4}-2\dfrac{1}{2}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad -\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{4}{3}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad 2-\left(1\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4}\right)
\end{array}

\begin{array}{lll rcl rcl}
1)\qquad -\dfrac{16}{35}& \qquad\qquad \qquad 2)\qquad -\dfrac{19}{24} & \qquad\qquad \qquad 3)\qquad \dfrac{13}{9}\\[4ex]4)\qquad \dfrac{3}{5}& \qquad\qquad \qquad 5)\qquad \dfrac{7}{2}& \qquad\qquad \qquad 6)\qquad \dfrac{3}{28}\\[4ex]7)\qquad \dfrac{10}{3}& \qquad\qquad \qquad 8)\qquad -4& \qquad\qquad \qquad 9)\qquad -\dfrac{3}{4}\\[4ex]10)\qquad -\dfrac{3}{4}& \qquad\qquad \qquad 11)\qquad -\dfrac{4}{9}& \qquad\qquad \qquad 12)\qquad \dfrac{5}{4}
\end{array}

Rádi byste příklad viděli i s řešením? Vyzkoušejte naše řešené příklady, kde si zobrazíte řešení jen pro konkrétní příklad.

Máte s výpočty problém? Nevychází Vám výsledek nebo si nejste jisti, jestli počítáte správně? Využijte našich kurzů a žádné výpočty Vás již nepřekvapí: kurzy