Desetinná čísla

Převod desetinného čísla na zlomek a naopak, sčítání, násobení, …

100 

3/5

Popis

V písemném online kurzu si zopakujete převod desetinného čísla na zlomek a naopak. Naučíte se desetinná čísla sčítat/odčítat, násobit/dělit a umocňovat/odmocňovat.
Každá matematická operace s desetinnými čísly má svá specifika s desetinnou čárkou.

Kurz obsahuje 4 písemně komentované příklady krok po kroku, 10 příkladů vyřešených a 10 příkladů k procvičení.

Online kurz máte k dispozici po dobu 1 měsíce.

Najdete zde např:

1)   Vypočítej
\(\dfrac{1-0,25}{\frac{1}{4}}\)

2)   Vypočítej
\(\sqrt{0,03+\dfrac{1}{100}}\cdot \sqrt{10^2-8^2}-(\sqrt{3})^2\)

3)   Vypočítej součin a podíl čísel \(3,24\) a \(1,6\)

Jaké jsou výhody online kurzu s desetinnými čísly?

  • k příkladům se můžete během 1 měsíce kdykoliv vrátit
  • za hodinu doučování zaplatíte více než co za tento kurz
  • v tomto kurzu se naučíte víc než za hodinu na osobním doučování
  • v průběhu kurzu se můžete tázat našich lektorek (e-mailem nebo na chatu) na výpočet i jiných příkladů z oblasti desetinných čísel

Ukázka z kurzu

Desetinná čísla sčítáme/odčítáme tak, že desetinné čárky máme vždy pod sebou. Je to z\(\nobreakspace\)toho důvodu, abychom nedávali dohromady např. desetiny s tisícinami aj.

Při násobení desetinná čárka hraje roli až ve výsledku. Nejdříve násobíme tak, jako by v\(\nobreakspace\)zadání desetinná čárka ani nebyla. V konečném výsledku bude stejný počet desetinných míst, jako je míst v zadání.

Příklad: Spočítej součet a rozdíl čísel \(8,42\) a \(3,7\).
Při odčítání můžeme spočítat výsledek vedle sebe, ale nesmíme poplést desetinná čísla, která dáváme dohromady spolu.
Máme: menšenec – menšitel = rozdíl
Při odčítání musíme dávat pozor na to, abychom od většího čísla odečetli číslo menší. Pokud se dostaneme do záporu, přidáme k výsledku znaménko mínus.
Pokud si nejste výpočtem jisti, je lepší počítat pod sebou.
$$8,42-3,7=4,72$$
$$\require{enclose}
\begin{array}{l}
\phantom{00}8,42\\[-1pt]
\underline{-\:3,7\:\: }\\
\end{array}$$
Odčítáme od konce, můžeme si připsat k číslu 0.
$$\require{enclose}
\begin{array}{l}
\phantom{00}8,42\\[-1pt]
\underline{-\:3,7\color{#6A5ACD}{0}}\\
\end{array}$$
Začínáme od menšitele a ptáme se, kolik chybí do menšence. Tzn. nula a kolik chybí do 2? A 2 – napíši.
$$\require{enclose}
\begin{array}{l}
\phantom{00}8,4\color{red}{2}\\[-1pt]
\underline{-\:3,7\color{red}{0}}\\
\phantom{00000}\color{red}{2}
\end{array}$$
Pokračujeme dál. Máme 7 a kolik chybí do 4? To by moc nešlo, ptáme se, kolik chybí do 14? A 7 – opět napíšeme.
$$\require{enclose}
\begin{array}{l}
\phantom{00}8,\color{blue}{4}2\\[-1pt]
\underline{-\:3,\color{blue}{7}0}\\
\phantom{0000}\color{blue}{7}2
\end{array}$$
Ptali jsme se, kolik chybí do 14. Přidali jsme si tam desítku, musíme ji opět přičíst k\(\nobreakspace\)následujícímu číslu. Budeme mít 1 plus 3 jsou 4 a kolik chybí do 8?

Dopočtení příkladů a další najdete v kurzu Desetinná čísla!