Přijímací zkoušky komplet

Kompletní příprava na přijímací zkoušky na SŠ …

1500 

3/5

Popis

Online přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu. Součástí kurzu jsou jednotlivé podkurzy, kde jsou písemnou formou komentovány postupy řešení, dále příklady vyřešené a příklady k procvičení.
Kurz máte k dispozici od zakoupení až po vykonání přijímací zkoušky v roce 2024, tj. nejdéle do 31.5. Můžete se k němu tedy kdykoliv vracet.

Čím dříve kurz zakoupíte, tím více času budete mít na učení.

Kurz obsahuje tyto podkurzy:
– převody jednotek
– lineární rovnice
– přímá/nepřímá úměra, procenta
– poměr, měřítko mapy
– obvody a obsahy obrazců, Pythagorova věta
– mnohočleny
– nerovnice
– povrch a objem hranolů a válce
– soustava rovnic
– zlomky
– celá čísla
– slovní úlohy – lineární rovnice
– desetinná čísla

Každý online kurz obsahuje minimálně 2 komentované příklady krok za krokem, minimálně 10 příkladů řešených a 10 příkladů k procvičení.

Na ukázku se můžete podívat zde.

Ukázka z kurzu

V kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu najdete řešené ukázkové příklady, které se v přijímačkách mohou objevit. Pokud si projdete všechny příklady a spočítáte i příklady v závěrečném testu, gratulujeme a u přijímacích zkoušek z matematiky by vás nemělo nic překvapit. Jestliže u některého příkladu nebudete vědět, jak jej spočítat, kliknutím na odkaz si můžete zakoupit kurz, který obsahuje právě tento typ příkladů. Po absolvování vybraného kurzu budete připraveni na úspěšné zvládnutí přijímaček z matematiky.

V nabídce máme i kompletní kurz k přijímacím zkouškám, který zahrnuje všechny typy příkladů, se kterými se u zkoušky můžete setkat.

Více ukázek najdete v ukázkovém kurzu.