Lineární rovnice se zlomky

Počítání rovnic se zlomky …

200 

3/5

Popis

Tento písemný online kurz navazuje na kurz Lineární rovnice základní. Už umíte počítat jednodušší typy rovnic, a proto se zde budeme věnovat pouze příkladům se zlomky.
Naučíte se zde počítat rovnice, které obsahují jeden nebo více zlomků. Sčítání a odčítání zlomků můžeme provádět více způsoby, proto jsou s písemným komentovaným postupem spočítány čtyři typy příkladů. Příklad s více zlomky je vysvětlen dvěma možnými postupy řešení.

Kurz také obsahuje 20 příkladů různých obtížností. Na závěr je 20 příkladů k procvičení probrané kapitoly.

Online kurz máte k dispozici po dobu jednoho měsíce.

Najdete zde např.:

1)   \(\dfrac{1}{2}\left(3x-\dfrac{1}{2}\right)-\dfrac{1}{3}\left(4x-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{1}{4}\left(6x-5\right)-\dfrac{2}{3}\)

2)   \(\dfrac{(3-2x)^2}{6}-\dfrac{5}{2}=\dfrac{2x^2}{3}-2x\)

3)   \(5-\dfrac{7-2z}{2}=\dfrac{-7}{6}-(11z-1):12\)

Jaké jsou výhody online kurzu?

  • k příkladům se můžete během 1 měsíce kdykoliv vrátit
  • za hodinu doučování zaplatíte více než co za tento kurz
  • v tomto kurzu se naučíte víc než za hodinu na osobním doučování
  • v průběhu kurzu se můžete tázat našich lektorek (e-mailem nebo na chatu) na výpočet i jiných příkladů z oblasti lineárních rovnic

Ukázka z kurzu

Jestliže se nám v lineární rovnici vyskytují zlomky, provádíme všechny úpravy, které jsme se naučili u rovnic. Pouze nám přibyde navíc úprava, která odstraní zlomky. Zlomky odstraňujeme z toho důvodu, že bez nich je počítání jednodušší.
Nezapomeň:
Zlomková čára nám také značí dělení! Např. $$\dfrac{10}{5}=10:5=2.$$ Znaménko “ – “ (mínus) před zlomkem nám mění znaménko celého zlomku! Např. $$-\dfrac{x-5}{2}=\dfrac{-x+5}{2}$$

Komentované příklady

1)   Máme rovnici  \(\dfrac{1}{8}t=-2\).

Rovnice obsahuje zlomek \(\dfrac{1}{8}\). Abychom tuto rovnici spočítali, musíme provést takovou úpravu, která nás zbaví zlomku. Úprava spočívá v tom, že celou rovnici vynásobíme jmenovatelem zlomku, tzn. číslem 8.
$$\begin{eqnarray*}
\dfrac{1}{8}t&=&-2\:/\cdot8\\
\dfrac{1\cdot8}{8}t&=&-2\cdot8 \end{eqnarray*}$$

Na levé straně rovnice vidíme, že se nám ve zlomku zkrátí číslo 8, které je v čitateli i jmenovateli. Dostaneme tedy rovnici $$1t=-16$$ a odtud máme rovnou výsledek $$t=-16.$$

Můžeme provést zkoušku, kdy za neznámou do původní rovnice dosadíme – 16.

$$\begin{eqnarray*}
Zk: L&=&\dfrac{1}{8}\cdot(-16)=\dfrac{1\cdot(-16)}{8}=\dfrac{-16}{8}=-2\\
P&=&-2\\
L&=&P\end{eqnarray*}$$

Více v placené verzi…