Logaritmus I.

Definice logaritmu, úpravy logaritmů …

200 

3/5

Popis

V písemném online kurzu se naučíte využívat základní definici logaritmu. Bez znalostí definice a jejího správného využívání při práci s logaritmy, budete mít problém spočítat logaritmy a jejich rovnice případně nerovnice.

Kurz obsahuje 3 příklady písemně řešené a komentované krok za krokem. 10 příkladů spočítaných a 10 příkladů k procvičení získaných znalostí.

Online kurz máte k dispozici po dobu 1 měsíce.

Najdete zde např.:
1)   Vyřeš neznámou

  • \(log_5x=2   \)
  • \( log_{\frac {1}{5}}1=y  \)
  • \(log_a{\sqrt{5}}= \dfrac {1}{2}\)

2)   Vypočítej
\( 5log_7{\dfrac {1}{7}}+3log_\frac {1}{5}{25} \)

3)   Vypočítej
\( log_{6}{\frac {1}{36}}+log_{2}x=5 \)

Jaké jsou výhody online kurzu?

  • k příkladům se můžete během 1 měsíce kdykoliv vrátit
  • za hodinu doučování zaplatíte více než co za tento kurz
  • v tomto kurzu se naučíte víc než za hodinu na osobním doučování
  • v průběhu kurzu se můžete tázat našich lektorek (e-mailem nebo na chatu) na výpočet i jiných příkladů z oblasti logaritmů

 

Ukázka z kurzu

\(\)Při počítání s logaritmy vycházíme z definice logaritmické funkce.
Logaritmická funkce
$$y=log_ax.$$ Čteme „logaritmus čísla x o základu a“.
Logaritmus je inverzní funkcí k funkci exponenciální, a proto platí
$$y=log_ax ⇔ a^y=x$$
Pokud v zadání logaritmu nemáme zadané žádné „a“, bereme to VŽDY jako by tam bylo psáno 10.

1)   Vypočítej neznámou „y“:
\( log_9{81}=y  \)

K výpočtu využijeme definici logaritmu, konkrétně její ekvivalentní úpravu.
Ze zadání si můžeme vypsat naše neznámé, ať se nám do vzorce lépe dosazuje.
a = 9
x = 81
y = ?
$$a^y=x\\
9^y=81$$
Dostali jsme exponenciální rovnici. Abychom mohli pracovat s exponenciální rovnicí, potřebujeme mít na každé straně rovnice stejný základ. Číslo 81 umíme upravit na základ 9. Dostaneme
$$9^y=81\\
9^y=9^2$$

Výsledek a spoustu dalších výpočtů najdete v placeném kurzu …