Rovnice

Příklady na jednoduché rovnice, se zlomky i závorkami …

100 

3/5

Popis

V online kurzu se naučíte počítat lineární rovnice obecné i se zlomky. Zopakujete si základní pravidla pro počítání rovnic a provedení zkoušky správnosti výsledku.

Kurz obsahuje 2 příklady písemně komentované krok po kroku, 10 příkladů řešených a 10 příkladů k procvičení dané tématiky.
Rovnice se v přijímacích zkouškách vyskytují vždy!

Online kurz máte k dispozici po dobu jednoho měsíce.

Najdete zde např.:
1) Vyřeš rovnici:
\( 2y^2+3-(y-1)^2=y^2+2y+10\)

2) Vyřeš rovnici a proveď zkoušku:
\( \dfrac{3}{4}(2u-5)-\dfrac{u}{3}-\dfrac{1}{20}=\dfrac{4}{5}(3u-2)-\dfrac{2}{3}(5u-3)\)

3) Vyřeš rovnici:
\( \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{3x}{4}\left(\dfrac{5}{2}-\dfrac{2}{3}\right)\right]=-\dfrac{3}{8}+\dfrac{3x}{4}\)

 

Ukázka z kurzu

Příklad \(\)

Vyřeš rovnici a proveď zkoušku:
\( 5(3-x) = -10x-20\)

Řešení
V závorce máme neznámou, proto nejprve roznásobíme závorku číslem 5. Dostaneme rovnici
$$15-5x=-10x-20$$
Členy s neznámou převedeme na levou stranu, čísla na pravou. Nesmíme zapomenout na změnu znamének při přechodu přes znaménko rovnosti. Upravená rovnice má tvar
$$-5x+10x=-15-20$$
a po sečtení dostáváme
$$5x=-35$$
Ve výsledku potřebujeme pouze jednu kladnou neznámou. Rovnici vydělíme 5 a máme výsledek.
\begin{eqnarray*}5x&=&-35\:/:5\\
x&=& -7\end{eqnarray*}

Zkoušku a další typy rovnic najdete v kurzu Rovnice.